Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок txt

Акт перев i рки заземлення.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Паспорт кабінету інформатики Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики   Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) - Зразок Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи - Зразок Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок АКТ готовности кабинета информатики к 20__/20__ учебному году.  На основании осмотра кабинета информатики и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение: Считать кабинет информатики готовым к проведению в нем занятий в новом учебном году.

Председатель _ Члены комиссии _. Категория: Основная деятельность | Добавил: Last (). 5. Акт перевiрки заземлення. 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйно комунiкацiйних технологiй навчання.  • схема ЛОМ кабiнету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змiнної експозицiї: • матерiали до тем, що вивчаються; • матерiали про вчених; • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно ко мунiкацiйних технологiй; • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв; • кращi роботи учнiв. Акт перевiрки заземлення. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти.

Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологiй навчання.  зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змiнної експозицiї: матерiали до тем, що вивчаються. 5. Акт перевірки заземлення. 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 7. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.  · зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змінної експозиції. · матеріали до тем, що вивчаються. Размер: Mb.; Бовдуй С. П. – начальник відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації; Акт введення кабінету інформатики в експлуатацію; Сторінка №1.

5. Акт перевiрки заземлення. 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйно комунiкацiйних технологiй навчання.  • схема ЛОМ кабiнету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змiнної експозицiї: • матерiали до тем, що вивчаються; • матерiали про вчених; • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно ко мунiкацiйних технологiй; • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв; • кращi роботи учнiв.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення. Паспорт кабінету інформатики. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики.  Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок.

Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) - Зразок. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи - Зразок. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок.

EPUB, fb2, txt, djvu