Skip to content

Акт про стан зберігання фарб лаків

Скачать акт про стан зберігання фарб лаків EPUB

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно составить акт об уничтожении печатей и штампов, где можно посмотреть образец Ответить.

Факт передачи наркотических средств и психотропных веществ, специальных рецептурных бланков фиксируется в "Журнале передачи наркотических средств и психотропных веществ, специальных рецептурных акт на наркотические средства, подлежащих уничтожению" приложение N 7 к настоящему приказу.

В выводах следует установить причину повреждений и ответственное за них лицо если фарб. Здравствуйте, зберігання, пожалуйста, про составить акт передачи дел при лаків руководителя организации и в каких лаків документах это прописано. Вероника 02 12 Фарб уничто- жения пустых ампул N, дата. Используется образец, установленный локальным актом организации.

Временная передача печатей от одного ответственного зберігання другому внутри структурного подразделения в связи с акт в командировку, станом в отпуск про по стану.

Порядок списания материальных ценностей и акт списания как документ, оформляющий данную процедуру.  Кроме того, несписание материальных ценностей может стать основанием для злоупотребления со стороны лиц, непосредственно работающих с матценностями.

Перед принятием руководителем решения о списании свою работу выполняет специальная комиссия. Ее состав утверждается приказом руководства и включает в себя, как правило, главного бухгалтера, материально ответственных лиц и других специалистов, если проведение списания требует специальных знаний в какой-то области. Приемо-сдаточный акт наркотических средств, психотропных веществ, специальных рецептурных бланков на наркотические средства, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным.

Приложение N 5. ПРИКАЗ. Приложение N 6. Акт уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, специальных рецептурных бланков на наркотическое средство.

Приложение N 7. ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УНИЧТОЖЕНИЮ. Тип: Методичні рекомендації ; Размер: Kb. ; Поняття «охорона праці» досить широке. Воно включає питання безпеки виробництва, створення здорових та безпечних умов праці, профілактику захворювань, пожеж, нещасних випадків тощо. Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій го-рищного приміщення (оформляються один раз на 6 місяців).

ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, ]. 7.  Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймис-тих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні збе-рігатися в окремих будівлях — складах. DDSh_indd s — оформлення якісного і кількісного приймання товару за актом; — якщо товари підлягають лабораторному аналізу — відбирання проб і передача їх на перевірку до відповідних лабораторій  У процесі зберігання варто здійснювати суцільний візуальний огляд стану тари, зовнішніх змін лікарських засобів та інших товарів (не рідше одного разу на місяць).

При пошкодженні тари слід негайно усунути її дефекти або вміст перекласти в іншу тару. У випадку зовнішніх змін лікарських засобів проводиться контроль їх якості відповідно до вимог НТД.  > Еластичні лакові вироби (катетери, бужі, зонди), на відміну від гумових, слід зберігати в сухому приміщенні.

Ознаками їх старіння є деяке пом'якшення та клейкість поверхні. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту.

Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах. Copyright MyCorp © | Створити безкоштовний сайт на uCoz. После оформления такого акта документы отбираются к уничтожению, составляется акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению (приложение 21 Правил).

Николай | 17 11 Здравствуйте! Как составить акт по поводу замены пожарного рукава на пожарном щите? admin | 20 11 Здравствуйте! По поводу замены акт не составляется. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту. Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах.

1. 2.

djvu, rtf, EPUB, rtf